سرور چیست ؟

سرور چه کاری میکند server چیست و چگونه کار میکند کامپیوتر های سرور با سرور های مجازی چه تفاوتی دارند